• Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 • Организиране на Тийм билдинг,Team Building, Фирмен уикенд, Фирмени Ивенти, Кетъринг, Приключенски туризъм.
 
   
   
България / Витоша

Витоша

Под Черни ВръхНепосредствено до столицата на България се намира планината Витоша За София и Витоша може да се говори, така както за Неапол и Везувий.
Тази планина е един чудесен природен декор, незаменим естествен дар на столицата. В древността планината е била известна с името Скомиос, което в превод означава- стръмна, остра планина. Витоша има формата на огромен купол с обща площ от 278 кв. км. Могъщият и корпус е масивен, реките не са успели да се врежат в нейната снага и да Към Черни Връхя разчленят на отделни части. Билото и е платовидно и широко. Най-високият и връх е Черни връх - 2290 м. Близка до неговата височина имат и върховете Голям и Малък Резен 2282 м. и 2179 м. От Витоша извира река Струма. Флората на Витоша е богата, до сега са установена над 1500 растителни вида. Най - редки сред тях са Витошкото лале, Петнистата тинтява, Червеното омайниче, Самодивското лале. На Черни връх е основан Българския Туристически съюз през 1895г.

Назад


Черно Море - Бургас Изгрев

От хилядолетия борбата на морската стихия със сушата е родила невероятно разнообразни брегови форми. В северната част със своето великолепие се откроява нос Калиакра. Вдаден на два километра навътре в морето той е с отвесно пурпурно обагрено чело високо 70 м., пред което са разхвърляни отломени грамадни каменни блокове. Красиви и екзотични кътчета крие брегът западно от Балчик. Растителността е пищна, като някой от видовете не са познати никъде другаде в България. Повече Информация...Връх Жълтец

В художествената литература тази могъща планинска верига образно се нарича гръбнакът на България. Наричана е от древните гърци Аемон, а от римляните Хемус. Българите наричат планината Балкан (От там и името на полуострова ) С името на тази планина са свързани безброй много легенди, предания и народни песни. Стара Планина е дълга 555 км. широка средно 50 км. и заема 25 986 кв. м. площ. Повече Информация...Под Караджов Камък

" Всяка планина по височина се стреми Бога да достигне. В Родопа Той сам слиза. Тя е като майчиния скут - дава ласки и любов "

Това е най- обширната и магическа българска планина. На изток и на юг излиза от България и навлиза в Гърция. Родопа заема 14 737 кв. км. от територията на страната, което на практика представлява 1/7 от площта на България. Повече Информация...


От ляво на дясно - връх Муртов, Хвойнати и Вихрен

По своята красота Пирин е достоен съперник на Рила. Траките са наричали Пирин - "Орбелос",което означава "Белоснежна планина " Тя е втората по височина планина в България 13 % от площта и надхвърля 2200 м. Върховете над 2600 м. са два пъти повече от тези в Рила. Най-високият и връх е Вихрен-2915 м. Както и в Рила и тук преобладава иглолистната дървесна растителност. В северната част на Пирин се издигат шеметно красиви върхове- Бъндеришки чукар - 2737 м., Момин двор - 2730м.,Газей - 2761м., Тодорин връх - 2745 м., Безбог - 2645 м.. Повече Информация...Водопад Скакавица

Рила е най-високата планина на Балканския полуостров. Заема площ от 2629 кв. км. Около една трета от територията и надхвърля 2000 м. височина. Планината е богата на води. Буйните потоци, водопади и бързотечни реки, отнасят надолу обилните рилски води. Това е планината от където водят началото си или се подхранват основните български водни системи- р.Марица, р.Искър, р.Места, и р.Струма. Най-високият връх в Рила е Мусала - 2925 м. Повече Информация...

Посетете нашата тийм билдинг страница във Facebook

Програми


В случай, че искате да подарите на екипа си нещо наистина различно, то включете се в програма Приключение.
Приключенските ни програми са богати на преживявания, положителни емоции и адреналин.


Бойно поле ......
Това не се пише - това се живее. Ела и участвай в една истинска малка война
Пейнтбол, пушка, лък .....
Изборът е твой
Можеш да бягаш, но дали просто няма да загубиш уморен ?!


Спортните игри и мероприятия имат добра алтернатива. Не големите преходи в планински условия често се оказват доста атрактивни.Програмата "Адреналин" е за всички любители на силните усещания.


Животът това е състезание ! Надпреварата, стремежа към победа, желанието да си пръв......
Това е част от всяко ежедневие.

Опитът ни в "Team Building" мероприятията показва, че обикновено добри резултати при изграждане на ефективни взаимоотношения в колектива дават спортните изяви сред Природата.
Чрез преживяване и проиграване в екипа винаги се постига по - висока мотивация и съпричастност към компанията.

 
Copyright 2009 ©